+31 (0)76 531 00 33

Over ANNO1809

ANNO1809 gelooft dat technologische ontwikkelingen alleen kunnen excelleren als talent en technologie op de juiste plaats en manier worden ingezet. Alleen wendbare individuen, teams en organisaties zullen in staat zijn succesvol in te spelen op de ontwikkelingen in de bouwwereld. Daarbij geloven wij dat mensen die vanuit hun drijfveren en talenten werken, gelukkiger zijn en beter presteren. 

In een effectief opererend team wordt daarom optimaal gebruikgemaakt van elkaars sterke kanten en wordt er op een open manier gecommuniceerd en feedback gegeven. Het succesvol toepassen van BIM vereist daarom kennis, wendbaarheid en inzicht in het individu en het team. Dit zijn dan ook de bouwstenen van onze opleidingen en trainingen. 

Over ANNO1809

Maak kennis met ons team

Marcel van Bavel
Eigenaar ANNO1809 en trainer
Jozef Derksen
Eigenaar ANNO1809 en trainer
Saskia Kock
Trainer
Mathijs Natrop
Trainer
Hanneke Pronk
Trainer
Jaap Kolk
Trainer
Anouk van Otterlo
Trainer
Robin Kramer
Trainer
Maartje Meesters
Trainer
Michel Tonino
Trainer
Denise Bos
Trainer
Rob Roef
Trainer
Alexander Worp
Trainer
Eigenaar ANNO1809 en trainer

Marcel
van Bavel

Is specialist op het gebied van BIM. Gedreven door passie voor innovatie is het zijn missie om deze innovaties relevant, praktisch en rendabel te maken. Marcel kent de mogelijkheden van BIM en deelt die kennis in de praktijk.

Met zijn bedrijf BASED | BIM Management & Consultancy richt Marcel zich op het persoonlijk adviseren en ondersteunen van multidisciplinaire bouw- en vastgoedteams bij het implementeren en het toepassen van de geschikte BIM werkmethodiek. Zijn gedrevenheid heeft ervoor gezorgd dat Marcel met zijn bureau nu een van de toonaangevende BIM specialisten in Nederland is. Hij wordt daarom met regelmaat gevraagd om zijn kennis te delen in zowel binnen- als buitenland.

Daarnaast ontwikkelt Marcel in samenwerking met diverse partners trainingen voor BIM professionals waarbij hij zelf zijn kennis en ervaring deelt als trainer. Door zijn enthousiasme en gedrevenheid inspireert hij de deelnemers. Zijn trainingen zijn te omschrijven als interactief en energiek, waardoor hij de deelnemers activeert om de volgende stap te zetten in hun BIM proces.

Marcel studeerde Bouwkunde aan de Avans Hogeschool in Tilburg en de Technische Universiteit Eindhoven, waar hij ook de Master of Science, Architecture, Building and Planning behaalde. Marcel geeft naast in-company trainingen, ook de Opleiding BIM Manager

Eigenaar ANNO1809 en trainer

Jozef Derksen

Is HR specialist en herkenner van talenten in Bouw en Infra. Jozef weet als geen ander dat betrokkenheid en bewustwording bij mens en organisatie, waarbij talenten op de juist plaats en manier worden ingezet, leiden tot resultaat en succes. Als consultant in de bouw en infra bemiddelt hij vanuit deze visie al jaren succesvol tussen professionals in de bouw en organisaties.

Zijn interesse in het verhaal achter de mens, de ambitie en drijfveer, maakt hem een succesvolle intermediair, die al vele succesvolle matches heeft gemaakt tussen talenten en organisaties. Zijn bedrijf Cobaan en Jozef als ondernemer kenmerken zich door transparantie en een ‘afspraak-is-afspraak’ mentaliteit. Daarnaast is hij een energieke persoonlijkheid. En dat heeft gezorgd dat hij een groot netwerk van toonaangevende bedrijven om zich heen heeft weten op te bouwen.

Jozef straalt als trainer veel energie uit, waardoor zijn deelnemers ook enthousiast raken. Hij weet altijd net de goede snaar bij deelnemers te raken, waardoor zijn trainingen als interactief en eye-opener worden omschreven. 

Jozef geeft naast in-company ook de Opleiding BIM Manager.

Trainer

Saskia
Kock

Is specialist op het gebied van het ontwikkelen van mensen en teams. Onder het motto “Together Everyone Achieves More” is de missie van Saskia om mensen te helpen bij het ontwikkelen van hun persoonlijke vaardigheden, zodat zij beter om kunnen gaan met hedendaagse ontwikkelingen.

Zo worden soft skills steeds belangrijker om effectief in te kunnen spelen op de voortdurende veranderingen, nieuwe technologieën en de grote stroom aan informatie waarmee werknemers geconfronteerd worden. Succesvolle professionals beschikken niet alleen over vakkennis, maar moeten ook effectief kunnen communiceren. Saskia gelooft sterk in de kracht van samenwerking, waarin optimaal gebruik gemaakt wordt van elkaars talenten en waarin er op een effectieve en open manier met elkaar gecommuniceerd wordt.

Vanuit haar bedrijf Eagleworks helpt zij mensen in hun persoonlijke ontwikkeling en het optimaal inrichten van hun loopbaan. Zij gelooft dat mensen die vanuit hun passie (drijfveren) werken, gelukkiger zijn en beter presteren. Als gecertificeerd TMA expert, gebruikt zij de Talent-Motivatie-Analyse (TMA) om de drijfveren van mensen inzichtelijk te maken. Op basis daarvan en op de eerder verworven competenties van mensen wordt gekeken in welke functie en in welke bedrijfscultuur iemand het beste tot zijn recht komt.

Als trainer is ze scherp en confronterend, maar weet ze met haar humor en enthousiasme ook een positieve sfeer te creëren. Saskia heeft een open en eerlijke manier van communiceren. Ze is oprecht betrokken, kritisch, energiek en spontaan. Naast incompany trainingen geeft Saskia ook de opleiding: Leidinggeven aan het digitaal bouwproces.

Trainer

Mathijs Natrop

Is een echte praktijkman die het liefst op en rondom de bouwplaats vertoeft. Met het onderwerp ‘BIM op de bouwplaats’ brengt hij nieuwe mogelijkheden die zijn ontstaan met de komst van BIM naar de praktijk. Hij praat graag over BIM en in het kader kennisdelen geeft hij presentaties waaronder ook gastcolleges.

Mathijs Natrop is eigenaar van Solidu, bouw en advies. Solidu is gespecialiseerd in virtueel bouwen en houdt zich voornamelijk bezig met BIM op de bouwplaats.Met de komst van BIM zijn nieuwe mogelijkheden ontstaan. Een missie van Mathijs is het kenbaar maken van nieuwe mogelijkheden, juist door het te laten zien. Enthousiasmeren zodat er vanuit intrinsieke motivatie mee gewerkt gaat worden en daarbij andere worden geënthousiasmeerd, op een manier zoals de welbekende olievlek zich verspreid.

BIM op de bouwplaats is zoveel meer dan enkel het gebruik van tablet of ander hoogstaand elektronisch apparaat. De echte vernieuwing zit in de informatie, niet de informatiedrager. Natrop laat zien dat BIM een hulpmiddel is om specifieke informatie te raadplegen. Tijdens de uitvoeringsfase gaat het over de informatie die relevant is voor een taak op de bouwplaats. Met de komst van BIM is er de mogelijkheid om juist deze informatie te verstrekken.

Ook houdt Mathijs zich bezig met de ontwikkeling en het beheer van open standaarden, met een actieve bijdrage aan buildingSMART. Sinds 2015 is Mathijs bestuurslid bij buildingSMART Benelux en vanuit zijn rol actief betrokken bij ontwikkelingen van de uniforme uitwisselingstaal voor de bouw.

Trainer

Hanneke Pronk

Is specialist & adviseur op het gebied van BIM. Zij gelooft dat met de inzet van BIM er een grote efficiëntie behaald kan worden binnen bedrijven en projecten. Hanneke krijgt energie van teams die BIM daadwerkelijk omarmen als tool. Waarbij het hele team zorgt voor effectieve in- en output van informatie.

Hanneke adviseert projecteams, met een kijk vanuit de inhoud om in de ontwerpfase BIM goed in te zetten. Doel is om informatie die aan een 3D model ontleend wordt al in deze ontwerpfase wordt toegevoegd. Hanneke slaat de brug tussen de partijen in het projectteam en tussen de projectteams en de opdrachtgever. Zij zet hierbij de grote lijnen uit maar wel met de sterke wens deze ook uit te voeren.

Vanuit Based deelt Hanneke graag haar praktische kennis door een-op-een begeleiding of groepstrainingen en heeft zij inmiddels veel teams meegenomen in de transitie om met BIM efficiënter te werken in die ontwerpfase.Hanneke studeerde bouwkunde aan de Hogeschool van Utrecht en is daarna de advies kant opgegaan. In 2007 is zij gestart met bouwkosten advies, waarna al snel het werken met BIM en begeleiden van architecten begon. Welke informatie is nodig om de kosten te bepalen, dus welke informatie is nodig om te genereren uit een 3D model. Hanneke is ook onze specialist in 'BIM & bouwkosten'. Inmiddels heeft zij zich volledig toegelegd op het geven van BIM advies.

Trainer

Jaap
Kolk

Is expert op het gebied van BIM, duurzaamheid en seniorenhuisvesting. Met passie voor innovatie werkt hij al meer dan 10 jaar aan verbeteren, veranderen en vernieuwen binnen de bouwwereld.

Jaap denkt van nature in kansen. Het liefst buiten de gebaande paden, maar wel binnen de gestelde kaders. Vaak leidt dit tot onorthodoxe oplossingen en interessante nieuwe wegen. Jaap luistert en stelt dan de juiste vragen, maar kan ook kritisch zijn wanneer de situatie daarom vraagt.

Mede door zijn opleiding als civiel ingenieur en bedrijfskundige in de bouw slaat hij makkelijk bruggen tussen de technische wereld en de ‘zachtere’ kant van organisatie en management. De bedrijven en samenwerkingsverbanden die hij begeleid heeft in hun innovatietrajecten hebben hiervan kunnen profiteren: meer focus en toegevoegde waarde van de innovatie én hun bedrijf.

Op BIM-gebied draag Jaap op verschillende manier bij aan ontwikkeling. Aan de ene kant begeleidt hij (groepen) bedrijven bij hun bedrijfskundige BIM-vraagstukken en implementatietrajecten. En aan de andere kant participeert hij actief in de ontwikkeling van sectorbrede initiatieven (zoals het BIM protocol, de BIM QuickScan, de BIM academy, de BIM Caseweek, de UNETO-VNI expertgroep BIM, etc).

Als trainer heeft Jaap ruim zijn sporen verdiend in het ontwikkelen en geven van trainingen op het gebied van project- en innovatiemanagement.  Jaap gelooft dat trainingen alleen werken als er interactie én opvolging is.

Trainer

Anouk van Otterlo

Anouk studeerde Construction Management and Engineering aan de TU in Eindhoven. Na haar afstuderen ging ze bij BIM-management- en consultancybureau Based aan de slag. Ze vertelt: “Als BIM & Linked Data Consultant help ik verschillende bedrijven om nieuwe technieken en verbeterde processen te implementeren. Hierbij focus ik voornamelijk op het op orde brengen van hun data en het gebruiken van deze data voor bijvoorbeeld beheer en onderhoud. Dit bevalt me erg goed.” 

Naast haar werk bij Based is Anouk betrokken bij de ontwikkeling van open standaarden en buildingSMART – onlangs gaf ze nog een key note op het buildingSMART virtual summit. “Ik zit vol ideeën en vind het leuk om me te blijven ontwikkelen, steeds nieuwe dingen te leren en activiteiten te organiseren.” Logisch dat Anouk ook trainer is voor o.a. het buildingSMART Professional Certification Foundation, met haar kennis over de open standaarden en haar ervaring in het begeleiden van bedrijven in BIM & Linked Data.  

Trainer

Robin Kramer

Is specialist op het gebied van BIM en onze jonge hond in het team.

Al vijf jaar verbonden als BIM Consultant bij BASED management & consultancy. Robin is een perfectionist en dat drijft hem om altijd op zoek te gaan naar verbeteringen in processen en hoe je dat het beste in kaart kunt brengen.

Daarmee is hij specialist op het gebied van het praktisch maken en inzetten van BIM. Hij heeft een missie om zoveel mogelijk mensen binnen kleine en grote teams en organisaties enthousiast te maken voor BIM.

Bij ANNO1809 kan hij zijn passie voor het delen van kennis ruimschoots in de praktijk brengen. Robin heeft zich in korte tijd neergezet als een zeer kundige en bevlogen trainer.

Robin studeerde Bouwtechnische bedrijfskunde aan de Avans Hogeschool in Tilburg en behaalde zijn postbachelor op het gebied van Verkort Verandermanagement bij Avans Plus. Zijn ervaring bij een van de meest toonaangevende projectbureaus binnen (inter)nationale retailbouwmanagement, waarin hij de toepassingsmogelijkheden van BIM onderzocht, maakte dat hij vanaf 2016 zijn specialisme verder vormgeeft bij BASED en ANNO1809.

Robin geeft naast incompany trainingen, ook de opleiding: leidinggeven aan het digitaal bouwproces.

Trainer

Maartje Meesters

Is talentmanager en talent ontwikkelaar.Maartje krijgt veel energie van het koppelen van talenten van medewerkers aan de verwachtingen en bedrijfsdoelen van organisaties. “Het is bewezen dat mensen die kunnen werken vanuit hun talent gelukkiger en effectiever zijn”. Het luisteren naar medewerkers en het doorvragen op hun motivatie is voor haar iets heel natuurlijks.  De missie van Maartje is om medewerkers de regie te laten nemen over hun eigen loopbaan: "Als je weet wat je kan en wat je wilt, kun je jezelf sturen. Zo neem je verantwoordelijkheid, kom je in beweging, behoud je je werkgeluk. Het maakt je minder afhankelijk van wat je overkomt.”

Maartje heeft een achtergrond in de culturele antropologie. “Organisaties zijn culturen. Iedere organisatie heeft haar eigen waarden, normen en patronen en zijn daarmee erg bepalend voor het gedrag wat mensen laten zien (en wat ze niet laten zien).” Later heeft ze haar kennis uitgebreid door de studie Loopbaancoaching aan de Fontys te behalen. Ze is gecertificeerd TMA Expert en maakt graag gebruik van deze methode. “Een waardevolle tool die inzicht geeft in drijfveren en talenten en op organisatie niveau iets vertelt over cultuur”.
Met haar eigen bedrijf Meester-Talent werkt ze onder andere als interim talentmanager in organisaties, begeleidt ze één op één mensen naar werkgeluk en verzorgt ze diverse trainingen.
Maartje is van nature vrolijk. Ze heeft oog voor de ander en weet in trainingen rust te creëren zodat er ruimte is voor iedereen. 

Trainer

Michel Tonino

Is trainer & wereldreiziger. Michel is dol op organisaties die ervoor kiezen om een lerende organisatie te worden en kiezen voor de lange termijn, adviseren en begeleiden hoe dit aan te pakken en te doen. Hij is dan een klankbord voor directie en management.

Bij ANNO1809 houdt hij zich bezig met het trainen/coachen van mensen die werkzaam zijn bij bouwbedrijven. Hoe stel je doelen, hoe zorg je dat mensen in beweging komen en de dingen doen, die de medewerker en het bedrijf verder helpen. Teamvorming is misschien wel de beslissende factor voor succes. Zijn boek ‘TOPteam in uitvoering’ is net uit.

Michel is ook veel op zijn boot te vinden. En niet om de Grevelingenmeer te ontdekken…graag een stukje verder van huis, waar de zon wat vaker schijnt.

Oorspronkelijk opgeleid als ir. civiel techniek en drs. bedrijfskunde. Over de jaren specialist geworden op het gebied van de Lean filosofie en Lean technieken. Daarnaast opgeleid in NLP.


Trainer

Denise Bos

Na HBO bouwkunde aan de Avans in Den Bosch is Denise doorgestroomd naar de TU/e. Al tijdens de studie is ze in aanraking gekomen met BIM en zag daar al snel de potentie van in. Zo ben ik in mijn werkveld veel bezig geweest met het implementeren van BIM vanuit zowel de modellerende als de uitvoerende kant van projecten. BIM zie ik dan ook als een brug tussen alle verschillende projectpartners die, als alle pijlen gericht zijn op samenwerking, fantastische projecten op de rit kunnen krijgen. De meeste energie krijg ik dan ook als iedereen zich hierin met de volle 100% voor inzet.

Samenwerken betekent ook weten hoe we kunnen samenwerken. Ik laat hierbij graag praktisch zien op welke manier dit kan worden volbracht en hoe welke informatie doorgegeven kan worden aan de andere projectpartners. Als lid van de BIM Basis ILS toepassingscommissie is het mijn missie om BIM voor heel bouwend Nederland begrijpbaar te maken en iedereen op een BIM niveau hoger te krijgen. 

In de verloren uurtjes na het werk schilder ik expressieve gezichten in mixed media. In deze wereld, waar bonte kleur gebruik en surrealisme de boventoon voert, kan alles en mag alles.  

Trainer

Rob
Roef

Na zijn studie Civiele Techniek in Rotterdam ontdekte Rob al snel dat de bouw meer zou opleveren als er beter zou worden samengewerkt. Vanuit een ontwerpende rol bij een ingenieursbureau begon hij CAD-software te ontwikkelen, te ondersteunen en later ook te verkopen. Omdat de technologie niet stilstaat en Rob ook niet stilstaat, is hij een voorvechter geworden van BIM, transparante werkwijzen en open standaarden.

In de afgelopen decennia heeft Rob vooral gewerkt op de raakvlakken van management, commercie, marketing, operations en financiën. Recentelijk was hij als openBIM programmamanager betrokken bij marketing bij GRAPHISOFT en een veelgevraagd spreker op wereldwijde conferenties. Als medevoorzitter van de Building Room en medeoprichter van de Airport Room van buildingSMART International heeft Rob uitgebreide internationale ervaring opgedaan. Hij gebruikt zijn ervaring in het verbinden van mensen in zijn netwerk en laat teams beter samenwerken. Momenteel is hij parttime betrokken bij TNO in Nederland als business developer voor "BIM bots", vraag hem ernaar!

Rob vindt het samenstellen van BIM teams het beste wat er is. Hij vergelijkt zijn teams vaak met een team op een schip dat - mits goed opgeleid - volledig kan functioneren. Van machinekamer tot kok, uiteindelijk heeft elk schip een kapitein nodig, maar kan elk schip goed varen zonder!

Trainer

Alexander
Worp

Alexander Worp heeft meer dan 22 jaar ervaring in de vastgoedsector, van toezicht op de bouw tot projectmanager van complexe renovatieprojecten in stadscentra. Werkte voor Amsterdam Airport Schiphol (AAS) bij Asset Management, als Strategic Advisor Asset Management in het team voor de digitalisering. Ervaring met de ontwikkeling van de visie, strategieën en routekaart voor het succesvol implementeren van de Digitale Asset Information Management (AIM/BIM) werkprocessen en het selecteren van de juiste tooling.

Vice-voorzitter van het bestuur van buildingSMART Benelux sinds juni 2017. Startte de gebruikersgroep 'Airport Room' in 2016 als onderdeel van de BuildingSMART internationale organisatie, omdat we van mening zijn dat de open standaard (IFC, BCF etc.) ons zal helpen meer efficiënt en effectief  te werken bij Asset Management Schiphol.

Succesvol Asset Management is alleen mogelijk door samenwerken met alle belanghebbenden gedurende de gehele levenscyclus, wanneer we dit doen door gestructureerde gegevens uit te wisselen (een open gegevensstandaard) die kan en is gevalideerd en geverifieerd.

 
 

Contact