+31 (0)76 531 00 33

Privacy

Deze website wordt beheerd door ANNO1809. Wij beschermen je privacy zo goed als mogelijk. Deze verklaring geldt alleen voor deze website en niet voor de website waarnaar door middel van links wordt verwezen. Door onze website te bezoeken kom je met ons overeen dat het Nederlandse recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze website.
 
Wanneer je ons persoonlijke gegevens verstrekt, gebruiken we die voor het expliciete doel waarvoor ze zijn verzameld. Als je daar bezwaar tegen hebt, kun je contact met ons opnemen. Wij respecteren en handelen conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
 
Wij zullen je gegevens alleen overdragen als we daartoe door de wet worden verplicht.

Wil je ontdekken welke BIM-training het beste bij jou past?

De trainers van ANNO1809 helpen je daar graag bij.