+31 (0)76 531 00 33

SLIM subsidie

15-05-2020 - 

Heb jij al van de SLIM-subsidie gehoord? Weet je al de verschillende opties om deze in te zetten en de voorwaarden waar je aan moet voldoen? We beantwoorden al deze vragen in deze blog. 

Waarom SLIM-subsidie? 

Ontwikkelingen in de samenleving, technologie en arbeidsmarkt zorgen dat we anders moeten gaan aankijken tegen scholing en ontwikkeling. Werkgevers die hun mensen in staat stellen zich continu te ontwikkelen, weten de beste mensen aan zich te binden en daar wordt hun bedrijf succesvoller van. Werknemers die zich continu blijven ontwikkelen, hebben een grotere kans op een succesvolle loopbaan met leuk werk en een goed inkomen. Met de SLIM-regeling wil de minister van SZW een leerrijke werkomgeving stimuleren in het mkb.

Doel en mogelijkheden SLIM-subsidie

De SLIM-subsidie heeft als doel om leren en ontwikkelen in het mkb vanzelfsprekend te maken. Dit betekent dat in de onderneming aandacht is voor de ontwikkeling van het bedrijf en de medewerkers. Er zijn 4 activiteiten waar je subsidie kan voor aanvragen.

  • Doorlichting van de onderneming
  • Loopbaan- en ontwikkeladviezen
  • Een methode in de onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk
  • Bieden van een praktijkleerplaats in de derde leerweg

Je kunt de subsidie aanvragen van 01-09-2020 tot 30-09-2020. We raden  je aan als je interesse hebt om zo snel mogelijk te beginnen. Het plan en documenten die je moet inleveren voor deze subsidie kost wel wat tijd. 

Er mag maximaal €24.999 subsidie worden aangevraagd. De subsidie wordt verleend op basis van cofinanciering. De subsidie bedraagt 60 procent van de subsidiabele kosten voor middelgrote bedrijven. Er geldt een uitzondering voor een kleinbedrijf, hiervoor bedraagt de subsidie 80 procent van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten moeten tenminste € 5.000 of meer bedragen. Een initiatief heeft een looptijd van maximaal 12 maanden. Initiatieven moeten binnen drie maanden na toekenning starten. 

Indien er sprake is van overvraging wordt de volgorde van afhandeling van de aanvragen bepaald door middel van loting. Dit gebeurt na afloop van het aanvraagtijdvak. Aanvragen die op het moment van loting nog niet volledig zijn, belanden pas op het moment dat die herzien zijn door de aanvrager én wel volledig zijn, achteraan de rij die op basis van de loting is vastgesteld. Het is dus belangrijk een volledige subsidieaanvraag in te dienen. Voor de volgorde van plaatsing in de rij van de herziene aanvragen, is het tijdstip van ontvangst van de volledige subsidieaanvraag bepalend.

Voor meer informatie 

In de brochure hebben we alles overzichtelijk voor je op een rijtje gezet. Daarna staat elk onderdeel verder uitgelicht. Heb je vragen over deze subsidie, wil je sparren welke mogelijkheden ervoor jou  zijn of wil je de subsidie aanvragen en kan je daar wat hulp in gebruiken, neem dan contact met ons op. 

Download brochure

Wil je ontdekken welke BIM-opleiding het beste bij jou past?

De trainers van ANNO1809 helpen je daar graag bij.

 
 

Contact